CarON - leasing pojazdów

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że firma SPERO-MAX Bożena Respondek siedzibą w Katowicach, ul. Braci Woźniaków 10D/59, 40-435, zarejestrowana pod numerem NIP 9541602502 (dalej: „Frima” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.
 2. Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacja o Administratorze

 1. Administratorami Pani / Pan danych osobowych może być Frima SPERO-MAX, a również nasi zaufani partnerzy (dalej „Zaufani Partnerzy”) czyli partnerzy, którzy istnieją w środowisku naszych usług. Współpracujemy z Zaufanymi Partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  • Pisemnie, na adres: SPERO-MAX, ul. Katowicka 86, 43-190 Mikołów
  • Za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rodo@caron.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych – jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (podatkowych, o kredycie konsumenckim, prawa bankowego, o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy). Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Okres przetwarzania
Wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (tymi umowami są najczęściej: umowa rezerwacyjna, umowa pośredniczenia w zawarciu umowy sprzedaży samochodu, uzyskania finansowania i ubezpieczenia samochodu, regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz użytkowników, (dalej „wykonanie usług”) utrzymanie i wsparcie techniczne usługi niezbędne do świadczenia usługi na rzecz użytkownika oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług niezbędne do świadczenia usługi na rzecz użytkownika (dalej także „wykonanie usług”) Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO) Do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po wygaśnięciu umowy jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych (nie dłużej niż 5 lat), księgowo-podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem lub przez okres niezbędny do obrony/dochodzenia roszczeń.
Pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (np. nagrywanie rozmów telefonicznych), obrona/dochodzenie roszczeń. Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu jednak nie dłużej niż 5 lat. W zakresie obrony/dochodzenia roszczeń dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane pozyskane w ramach nagrywania rozmów telefonicznych będą przetwarzane nie dłużej niż 2 m-ce.
Obsługa zapytania dotyczącego zakupu samochodu wraz z finansowaniem złożonego przez użytkownika za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda jest dobrowolna, choć niezbędna do realizacji złożonego przez Ciebie zapytania. Nieudzielenie zgody uniemożliwi realizację złożonego przez Ciebie zapytania. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania lub do czasu wycofania zgody, po tym czasie dane mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Marketing własny, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratorówmarketing podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 1. SPERO-MAX przetwarza Pani/Pana dane osobowe  o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, w tym reklamowych, Pani/Pana wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści,  wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów  zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.
 2. Ponadto SPERO-MAX przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto SPERO-MAX przetwarza Pani/Pana dane osobowe bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody w oparciu o uzasadniony interes.
 4. Informujemy, że w oparciu o Pani / Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe – w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert – w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych.
 5. Możemy też wykorzystywać Pani / Pana dane w celu nawiązania z Panią / Panem kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • Dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć ksero dowodu lub dane z dowodu, dane finansowe: dane zawarte w dokumentach podatkowych, rachunkowych i finansowych, takich jak deklaracje podatkowe, w tym kopie tych dokumentów
  • Dane zbierane w związku z korzystaniem z usług – lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), imię i nazwisko, dane indentyfikacyjne PESEL, nr dowodu osobistego, nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości
  • Dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Zaufanych Partnerów takich jak Facebook czy Google, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:
  • Z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na jednej z naszych stron internetowych lub na stronie naszego Zaufanego Partnera.
  • Z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi.
  • Od Zaufanych Partnerów współpracujących z Administratorami takich jak banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe
Szczegółowe Informacje na temat zaufanych partnerów
Zakres i cel przetwarzania danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności dealerzy samochodowi, banki, kredytodawcy, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora.
BNP Paribas Bank Polska S.A. - RODO BNP Paribas
Santander Leasing S.A. - RODO Santander Leasing S.A.
Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. - RODO Santadner Consumer Multirent Sp. z o. o.
ARVAL Service Lease Polska Sp. z o.o. - RODO ARVAL Service Lease Polska Sp. z o. o.
Millenium Leasing Sp. z o.o. - RODO Millenium Leasing Sp. z o. o.
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o - RODO IMPULS-LEASING Polska Sp. z o. o.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - RODO Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Idea Getin Leasing S.A. - RODO Idea Getin Leasing S.A.
Leasing Polski Sp. z o.o. - RODO Leasing Polski
Masterlease Sp. z o.o. - RODO Masterlease Sp. z o. o.
BREWE Leasing Sp. z o.o. - RODO BREWE Leasing Sp z o. o.
mLeasing Sp. z o.o. - RODO mLeasing Sp z o. o.
Santander Consumer Bank S.A. - RODO Santander Consumer Bank S.A
Getin Noble Bank S.A. - RODO Getin Noble Bank S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. - RODO Towarzystwo Ubezpieczeń i Seasekuracji "WARTA" S.A.
Cofidis S.A. - RODO Cofidis S.A.
Wykonanie umowy na linii Zaufany Partner - użytkownik, w tym świadczenie usług na rzecz użytkowników, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług niezbędne do świadczenia usługi na rzecz użytkownika a także marketing, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług wskazanych Zaufanych Partnerów.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez podmioty udostępniające funkcje mediów społecznościowych jak i podmioty zaangażowane w proces emisji, dopasowania i wyświetlania reklam w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji Administratora
Facebook, Inc - RODO Facebook
Google LLC - RODO Google
Emitowanie reklam; tworzenie profili zainteresowań na potrzeby emisji reklam; emitowanie reklam dopasowanych do profili użytkowników; optymalizacja usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji Administratora; tworzenia profili zainteresowań na podstawie zachowań użytkowników w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych zebranych przez Administratora.
Pani /Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT czy narzędzi z których korzystamy dostarczając Pani / Panu usługi – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na potrzeby statystyczne.
HotJar Ltd. - RODO HotJar Ltd Optymalizacja usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratora poprzez rejestrowanie danych odnośnie zachowania użytkowników takich jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora i tworzenie profili zainteresowań na podstawie zachowań użytkowników w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratora lub na podstawie danych zebranych przez Administratora.
Gemius - RODO Gemius
Google Analitics - RODO Google Analitics
W celu prowadzenia pomiarów statystycznych wskazani Zaufani Partnerzy zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.

Wtyczki społecznościowe

 1. Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 2. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 3. Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius.
 4. Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.
 5. W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują pod następującymi linkami:
 7. Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:
 8. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: Ciasteczka Gemius Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Ma Pani/ Pan prawo do:
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • Żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Przenoszenia swoich danych,
 2. Dodatkowo jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 3. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
  • Wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • Wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

 1. Administrator, SPERO-MAX oraz Zaufani Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 3. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

 1. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
  • Świadczenia Usług;
  • Dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;
  • Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
  • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
  • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

 1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  • Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  • Niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
  • Reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

 1. Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.
 2. Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Zaufanych Partnerów i Reklamodawców.
 3. Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
 4. Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę.
 5. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
  • Urządzenia Apple

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
  • Zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • Zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
  • Określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.
  • Blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

 1. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
  • Opera
  • Itp.
 2. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Korzyści

Przekazanie kluczyków do samochodu Przekazanie kluczyków do samochodu

Kredyt

Wybierając kredyt samochodowy masz możliwość rozłożenia spłaty nawet na 10 lat dzięki czemu uzyskujesz niską miesięczną ratę. Dodatkowo kredyt możesz spłacić w dowolnym momencie, zarówno w części jak i w całości.

Więcej

Leasing

Decydując się na leasing uzyskujesz szereg korzyści podatkowych dla firmy a co najważniejsze nie obciąża on Twojej zdolności kredytowej przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Leasing jest również dostępny dla nowych firm jak i tych bez „historii kredytowej”.

Więcej

Najem

W ramach Najmu długoterminowego pojazdu koszty związane z eksploatacją pojazdu możesz wliczyć w jedną, stałą miesięczną ratę. Po zakończeniu okresu umowy decydujesz czy chcesz wykupić samochód czy wymienić na nowy.

Więcej

Jak zamawiać

 • 1 Ikona - wybór samochodu Wybierasz online
  swój nowy samochód
 • 2 Ikona - rezerwacja samochodu Rezerwujesz
  pojazd online
 • 3 Ikona - umowa kupna / wynajmu samochodu Przygotowujemy ofertę
  finansowania i podpisujesz
  umowę
 • 4 Ikona - odbiór kluczyków Odbierasz samochód
  u dealera

Dlaczego warto

 • Ikona - wybór samochodu Znajdziemy to czego szukasz
  w 48 godzin
 • Ikona - rezerwacja samochodu Szybka
  decyzja finansowa
 • Ikona - odbiór kluczyków Pomoc w całym procesie
  zakupu samochodu